Tenders

Detaillierte Informationen

VERKÜNDET: 17.12.2021
status: ENTSCHIEDEN

Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 07.03.2022 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 24.02.2022 roku, w wyniku których spółka Eco-Team sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Władysława Jagiełły 60 nabędzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Strefowej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Kusięcka”, o łącznej powierzchni 0,8627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00082396/2, składającej się z działek oznaczonych nr:

- 46, obręb 143, powierzchnia 0,2177 ha,

- 4/38, obręb 195, powierzchnia 0,6450 ha.

Unsere Investoren