helpline for investors: 505-102-102
Tenders

Detaillierte Informationen

VERKÜNDET: 10.05.2018
status: ENTSCHIEDEN

Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 29 i 14 czerwca 2018 roku, w wyniku których spółka IZOL-TERM ŚLĄSK Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Tadeusza Kościuszki 7C została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3224 ha położona na terenie Ostróg w Raciborzu, obręb Ostróg, karta mapy 25, składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 170/3, KW GL1R/00029801/1. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale V Ksiąg Wieczystych

Unsere Investoren